Links

Nuttige links:

 

 

Magazine/Boeken:

 

 

Tools:

 

 

 

 

 

ATTENTIE: Deze oplijsting zal regelmatig aangevuld worden met nieuwe tutorials of documentatie. Mocht u nog interessante links hebben, gelieve deze per mail over te maken aan webmaster@diestmodelbouwclub.be

Onze vereniging investeert heel veel aandacht om U een zeer geactualiseerde website  voor te stellen, soms bestaat de kans dat die gepaard gaat met informatie dit via derden werd overgemaakt. De kans bestaat er altijd in  dat er artikelen, foto's en/of informatie op verschijnen die  auteurrechtelijk(© Copyright) zijn beschermd. Indien U hieromtrent bezwaren, opmerkingen of klachten heeft, kunt U zich wenden tot de voorzitter of ondervoorzitter.

© Copyright 2018, All Rights Reserved.