Contact

    CONTACT FORM


CONTACT DETAILS


LOCATION MAP


Sporthal Masano,

Waterstraat 38,

3290 Diest

Vereniging is ook telefonisch

bereikbaar via

0032 483 02 88 89

TIMING

Iedere vrijdagavond

19:30 - 23:00

 
 
 
 
 

Facebook Group is

ENKEL toegankelijk

voor onze leden.

Onze vereniging investeert heel veel aandacht om U een zeer geactualiseerde website  voor te stellen, soms bestaat de kans dat die gepaard gaat met informatie dit via derden werd overgemaakt. De kans bestaat er altijd in  dat er artikelen, foto's en/of informatie op verschijnen die  auteurrechtelijk(© Copyright) zijn beschermd. Indien U hieromtrent bezwaren, opmerkingen of klachten heeft, kunt U zich wenden tot de voorzitter of ondervoorzitter.

© Copyright 2018, All Rights Reserved.